UK
Chairman, Er.Tejendra Roka Magar rokatej99@gmail.com
Vice Chairman, Er. UjjwalDhakal dhujjwal@hotmail.com
Secretary, Er.Lok Raj Singh rajlsingh@hotmail.com
Dy. Secretary, Er. Suman Lama sumanlama77@gmail.com
Treasurer, Er.UdipRai udip.rai@norfolk.gov.uk
Members
Er.HemantaPandey ddhurbas@hotmail.com
Er. Dhurba Raj Sharma hemantapandey@hotmail.com
Er. SurajRai mesurajrai@yahoo.com
Er. ManendraRai manen_b4u@yahoo.com
Er. RabindraMoktan moktanrabi@hotmail.com
Er. Sushant Pant sushant1994@hotmail.co.uk